Ons team

Maak kennis met ons team.

Anna Ursem

Anna Ursem

Functie Talent scout & Content Creator
Telefoonnummer +31 020 244 2933
E-mailadres anna@matchinmedia.nl
Socials: Facebook LinkedIn
Peter Stutterheim

Peter Stutterheim

Functie Recruitment consultant & Founder
Telefoonnummer +31651615020
E-mailadres peter@matchinmedia.nl
Socials: Facebook LinkedIn
Rianne Delnoy

Rianne Delnoy

Functie Operations manager
Telefoonnummer +31 020 244 2933
Socials: Facebook LinkedIn